هوچهر من

Lilypie - Personal pictureLilypie Kids Birthday tickers

سی ام دی روز سه ماهگی دخترم

آدم اولش شعار زیاد می دهد. پستانک و شیشه پستانک را اَخی می داند و مخصوص مادران قصی القلب! وقتی دو ماه متوالی به دلیل کولیک و ریفلاکس دخترم بی خوابی متوالی کشیدم، برای جد و آباد مخترعین پستانک و شیشه پستانک و شیرخشک صلوات فرستادم!
تلاش زیادی کردم تا او را به پستانک عادت دهم. گوشه ای از تلاش هایم را در زیر مشاهده می کنید:
این هم چند تا عکس دیگه برای علاقمندان:

دخترم هوچهر

  • او آمد
  • بی صدا نیامد اما من نشنیدم
  • او باور کردنی نبود
  • با تصوراتم متفاوت می نمود اما دوستش داشتم
  • وقتی برای نخستین بار دیدمش، چون فرشته ها خفته بود
  • با تمامی توان بازمانده ام به او چشم دوختم و با آخرین جرعه های باقیمانده از هشیاریم دانستم که برای زیستنش، داشتنش و خوشبختی اش خواهم جنگید
  • هوچهر من امروز 76 روز دارد